Tag: zakładanie spółki kapitałowej

Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Spółka kapitałowa charakteryzuje się tym, że do jej założenia potrzebny jest kapitał zakładowy. Wspólnicy mają obowiązek wniesienia go w odpowiednim terminie. Spółka posiada osobowość prawną. Posiada ona zgromadzony majątek odrębny od majątków wspólników lub akcjonariuszy. Odpowiedzialność rozkłada się na cały majątek spółki.…