Tag: zakładanie spółek

Biznesplan – czy warto go pisać?

Biznesplan to dokument, w którym zawarta jest ocena opłacalności danego przedsięwzięcia, dlatego warto jest go sporządzić przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Biznesplan może być także sporządzany na potrzeby zewnętrzne przedsiębiorstwa np. jako załącznik do wniosku kredytowego. W biznesplanie zawiera się istotne informacje, które pomogą przedsiębiorcy w ważnej decyzji jaką jest rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy. Powinien go sporządzić każdy początkujący przedsiębiorca aby…

Spółka cicha

Zastanawiałeś się kiedyś czym jest spółka cicha? Brzmi bardzo interesująco. W rzeczy samej, warto się o tym dowiedzieć. Spółka cicha to umowa pomiędzy dwoma wspólnikami. Jeden z nich (wspólnik cichy) wnosi wkład majątkowy na rzecz drugiego kontrahenta, który za zadanie ma prowadzenie przedsiębiorstwa lub innej działalności zarobkowej. Niektórzy zauważają podobieństwo do spółki komandytowej. Formy te są podobne gospodarczo, lecz w…

Jak założyć spółkę jawną?

Rejestracja spółki jawnej musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tylko taki sposób założenia spółki daje gwarancje bezpiecznego wejścia na rynek. Kilka słów o spółce jawnej Spółka jawna należy do grona spółek handlowych. Jej funkcjonowanie opiera się głównie na działaniu wspólników. Zostaje założona najczęściej w celu prowadzenia działalności gospodarczej w sferze usług lub drobnej działalności produkcyjnej, a podstawowym wkładem wspólnika…

Spółka z o.o. – alternatywa dla jednoosobowej działalności

Osoby rozpoczynające swój biznes, często decydują się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy taka forma jest zawsze odpowiednia? Przecież można zdecydować się na jednoosobową spółkę z o.o.? Chociaż jest to spółka i wskazywałoby to na prowadzenie działalności wspólnie, spółka z o.o. może być prowadzona przez jedną osobę, co jest całkowicie legalne. Możliwość ta wynika właśnie z tego, że spółka z…

Spółki partnerskie

Spółka partnerska jest spółką osobową, którą regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jak nazwa wskazuje, spółkę taką tworzą partnerzy (wspólnicy), którzy na celu mają wykonywanie jednego z wolnych zawodów. Kolejną ważną kwestią jest fakt, iż wspólnikami spółki partnerskiej mogą być jedynie osoby fizyczne. Niemożliwe więc będzie to dla osób prawnych oraz osobowych spółek handlowych. Nazwa firmy koniecznie zawierać musi nazwisko co…

Wady i zalety spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe stają się coraz popularniejszymi formami prawnymi przedsiębiorstw. Do najbardziej popularnych pośród spółek kapitałowych zalicza się oczywiście spółki z o.o., gdyż ich założenie jest stosunkowo tanie i i nie wymaga gromadzenia wielkiego kapitału początkowego. Poza licznymi zaletami spółki kapitałowe mają również wady. O tych wadach i zaletach prowadzenia i zakładania spółek kapitałowych w dzisiejszym poście. Do wad spółek kapitałowych zaliczyć należy:  obowiązek zgromadzenia kapitału początkowego, konieczność prowadzenia…

Zalety spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe są dla wielu przedsiębiorców znacznie lepszym rozwiązaniem, niż prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa prywatnego lub spółki cywilnej czy niektórych spółek handlowych. Powodów dlaczego znacznie lepiej jest prowadzić spółkę kapitałową, niż inne formy jest kilka. Oto niektóre z nich:  Spółka kapitałowa to przede wszystkim forma przedsiębiorstwa, która umożliwia ograniczenie odpowiedzialności majątkowej wspólników, do wysokości wniesionych przez nich wkładów do spółki, w formie akcji…

Zmiany w KSH – Spółka jawna i komandytowa zakładane przez internet

2 nowe spółki, a mianowicie spółka jawna oraz spółka komandytowa dołączą do S24. Do tej pory przez internet z wykorzystaniem wzorca umowy spółki można było zawiązać i zarejestrować tylko jedną spółkę – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przewidywaniach nowego projektu możemy zauważyć zmiany dotyczące tej kwestii. Według nadchodzących zmian już niedługo będzie można przy pomocy wzorca umowy założyć online bez…

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych – bezpieczny e-podpis

Oprócz już omówionych wcześniej zmian w KSH możemy spodziewać się także zmian dotyczących bezpiecznego e-podpisu. Z informacji otrzymywanych dotychczas ze strony Ministerstwa sprawiedliwości możemy spodziewać się, że te zmiany będą korzystne dla przedsiębiorców. Jakich zmian możemy się spodziewać? Na duże ułatwienie liczyć będą mogły te spółki, które założone zostały przy pomocy wzorca umowy. Po oczekiwanych zmianach można będzie wprowadzić zmiany…

Inne zmiany dotyczące spółek – spółka bezkapitałowa

Wiemy już, że kapitał zakładowy zostanie zmniejszony, podczas gdy konieczne będzie utworzenie kapitału zapasowego. Jakie inne zmiany czekają nas wraz z nowelizacją kodeksu spółek handlowych? Powstanie spółka bezkapitałowa, gdzie to wspólnicy decydować będą o wielkości kapitału i udziałach. Jednak takie postępowanie będzie przynosiło ze sobą pewne ryzyko, ponieważ członkowie zarządu będą ponosić większą odpowiedzialność. Mogą zostać postawienie przed sądem odpowiadając…