Tag: utworzeniem konsorcjum

konsorcjum

Konsorcjum

Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Najczęściej są one tworzone jest w przypadku bardzo dużych lub ryzykownych inwestycji. Celem utworzenia konsorcjum jest działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy przekracza możliwości jednego podmiotu Konsorcjum nie musi być rejestrowane ani posiadać odrębnej siedziby lub nazwy. Umowa spółki powinna zawierać…