Tag: suma komandytowa

Kilka słów o sumie komandytowej

Czym jest suma komandytowa? To kwota do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. W spółce działające na mocy polskiego prawa sum komandytowa musi być wyrażona w walucie polskiej. W Kodeksie Spółek Handlowych nie ma jasno określonej wysokości minimalnej czy maksymalnej sumy komandytowej. Umowa spółki powinna zawierać informacje mówiące o sumie komandytowej. Zmiana sumy komandytowej wymaga…