Tag: spółki osobowe

Kodeks spółek handlowych

W Polsce funkcjonowanie prawie wszystkich form działalności normowane jest przez Kodeks spółek Handlowych. Kodeks ten reguluje funkcjonowanie spółek kapitałowych oraz spółek osobowych. Nie reguluje on funkcjonowania spółki cywilnej, której funkcjonowanie określone jest przez Kodeks cywilny. Do spółek kapitałowych zaliczamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną. Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną. Kodeks spółek handlowych…

Lwia spółka

Jedną z mniej znanych odmian spółek stanowią lwie spółki. Są to spółki osobowe, których działalność opiera się na nietypowym podziale udziału w zyskach i stratach ponoszonych przez spółkę. Jeden ze wspólników jest bowiem całkowicie wyłączony od udziału w ponoszonych przez nią stratach, a drugi od generowanych przez nią zysków. W Polsce oraz większości krajów unijnych działania takich podmiotów są całkowicie…

Spółki – klasyfikacja

Spółki dzielimy na na spółki osobowe i kapitałowe. Do osobowych zaliczamy: -Spółka cywilna, jest to najprostsza forma działalności. Jej rejestracja jest szybka i mało skomplikowana. Dodatkowo nie posiada ona osobowości prawnej, a za zadłużenia zaciągnięte przez spółkę wspólnicy odpowiadają solidarnie. -Spółka jawna, jest pozbawiona osobowości prawnej, jest tzw. “ułomną osobą prawną” Za zobowiązania wspólnik odpowiada w sposób nieograniczony. -Spółka partnerska,…