Tag: spółka

Odpowiedzialność przebijająca w spółce

Tego rodzaju odpowiedzialnością nazywana jest odpowiedzialność wspólnika spółki kapitałowej za zobowiązania tej spółki, przy czym szczególne znaczenie ma odpowiedzialność wspólników także będącymi spółkami, a więc odpowiedzialność w ramach grupy kapitałowej. Zdarza się również, że tym określeniem nazywa się również odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych za zobowiązania tych spółek. Odpowiedzialność przebijająca polega na uznaniu zobowiązania spółki za zobowiązanie wspólnika. W tym…

Kilka słów o sumie komandytowej

Czym jest suma komandytowa? To kwota do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. W spółce działające na mocy polskiego prawa sum komandytowa musi być wyrażona w walucie polskiej. W Kodeksie Spółek Handlowych nie ma jasno określonej wysokości minimalnej czy maksymalnej sumy komandytowej. Umowa spółki powinna zawierać informacje mówiące o sumie komandytowej. Zmiana sumy komandytowej wymaga…

konsorcjum

Konsorcjum

Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Najczęściej są one tworzone jest w przypadku bardzo dużych lub ryzykownych inwestycji. Celem utworzenia konsorcjum jest działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy przekracza możliwości jednego podmiotu Konsorcjum nie musi być rejestrowane ani posiadać odrębnej siedziby lub nazwy. Umowa spółki powinna zawierać…

Zalety gotowej spółki!

Gotowa spółka to dobry sposób na posiadanie własnego przedsiębiorstwa. Dokonanie zakupu niesie ze sobą wiele korzyści: taki podmiot gospodarczy jest już w pełni zarejestrowany, posiada wszystkie wymagane numery jak: NIP, REGON, VAT i VAT-EU, ma skompletowaną poprawnie dokumentację, można w bardzo szybkim czasie stać się posiadaczem własnego przedsiębiorstwa, posiada pełną zdolność prawną, jest to zakup bezpieczny, jest w pełni zarejestrowana…

Rejestracja spółki komandytowej przez Internet!

Już od stycznia 2015 roku istnieje możliwość rejestracji spółki komandytowej przez Internet. Zasady tego procesu są bardzo podobne jak w przypadku rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych zostały wprowadzone zmiany, dzięki którym przedsiębiorca jest w stanie założyć swoją spółkę komandytową drogą elektroniczną. Taka nowość jest bardzo znacząca, ponieważ można szybciej i taniej założyć własną działalność…

Wspólnicy w spółce z o.o. – jakie mają obowiązki?

Wspólnicy mają w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wiele obowiązków. Poza tym, że podejmują uchwały muszą także: dokonywać zmian w umowie spółki z o.o. rozpatrywać i zatwierdzać sprawozdania Zarządu z działalności spółki rozpatrywać i zatwierdzać sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy podejmować uchwały dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki wyrażać zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa podejmować decyzję…

Księgowość w spółce z o.o.

Spółka z o.o., to spółka posiadająca osobowość prawną. Jest wybierana przez wiele osób, przede wszystkim dlatego, że wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Ale spółki z o.o. nie jest tak łatwo prowadzić. Szczególnie jeśli chodzi o księgowość. Ta forma działalności jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości w każdym przypadku. Niezależnie od tego, czy jest to mała, czy duża…

Podatki w spółce z oo

Spółka z oo podlega opodatkowaniu według zasad zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.    Jak jest zawarte w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych spółka z oo jest opodatkowana podwójnie. Opodatkowaniu podlega zarówno dochód spółki z oo jak i wypłacana wspólnikom dywidenda. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT w wysokości 19 %. Należy płacić go w terminie…

Umowa spółki z oo

Najważniejszym dokumentem zawieranym w spółce z oo jest jej umowa, która zawierana jest przez wspólników. Powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa spółki z oo musi zawierać następujące treści:  nazwę i siedzibę spółki przedmiot działalności spółki wysokość kapitału zakładowego spółki, który nie może być mniejszy niż 5 000 zł informację o tym, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w spółce liczbę oraz…