Tag: spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa

Wznowienie działalności spółki z o.o.

W Polsce przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają możliwość zawiesić jej działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie nie opłacają składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także mają przerwę od składania deklaracji oraz wpłacaniu zaliczek na podatek. Zawieszona działalność nie zostaje wznowiona automatycznie, nawet wtedy, gdy podany jest czas wznowienia działalności. Przedsiębiorca…

Zmiany w spółkach z o.o.

W 2015 roku władze aby zachęcić przedsiębiorców do otwierania swoich działalności,  miały przeprowadzić kilka poważnych zmian dotyczących prowadzenia i zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.  Planowane zmiany w 2015 roku: Zmniejszenie kapitału zakładowego do kwoty 1 zł, Obowiązek otworzenia kapitału zakładowego w kwocie nie niższej niż 50 000 zł, Zarząd wykonuje okresową ocenę ryzyka. Wykonywanie testów wypłacalności przez zarząd za każdym…

Rejestracja spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) cz.2

Rejestracja spółki z o.o., drugiej pośród spółek kapitałowych, przebiega bardzo podobnie jak spółki akcyjnej, o czym było pisane w poprzednim wpisie. W tym dokładniej przedstawimy przebieg procesu rejestracji spółki z o.o. Jak przebiega proces rejestracji spółki z o.o.? Wpis spółki z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców może nastąpić dopiero po sporządzeniu umowy w formie aktu notarialnego oraz zebraniu kapitału początkowego. Zaletą…

Spółka z o.o. dla obcokrajowca? To możliwe!

Czy obcokrajowiec może prowadzić własną działalność gospodarczą w Polsce w formie spółki z o.o.? Odpowiedź brzmi TAK! Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w Polsce jest opłacalne także dla obcokrajowców. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, a chciałbyś prowadzić własny biznes w Polsce to nic prostszego.  Polska to kraj, który stoi otworem dla każdego przedsiębiorcy. Każdy może tu bez większych przeszkód prowadzić własną firmę. Najbardziej korzystną…

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje w chwili podpisania umowy. Ma charakter tymczasowy i posida zdolność do czynności prawnych. Jest ona reprezentowana przez Zarząd lub pełnomocnika, który został powołany jednomyślną uchwałą wspólników. Działa ona do momentu wpisania jej do rejestru KRS. Dopiero wtedy staje się pełnoprawną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. w organizacji może nabywać prawa i…

Spółka z o.o. w tydzień!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się szczególną popularnością wśród przedsiębiorców. To dzięki jej licznym zaletą jest tak chętnie wybierana.  Zakładanie własnej działalności gospodarczej to czasochłonny proces. Czasem trzeba czekać nawet do miesiąca czasu. Nierzadko bywa i tak, że dłużej. To bardzo długi okres czasu, a nie każdy chce i może tyle czekać.    Wyjściem może okazać się albo zakup gotowej…

Organy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada swoje organy. Każdy z nich pełni w firmie określoną funkcję. Wyróżniamy organy obowiązkowe: Zgromadzenie Wspólników – ma charakter uchwałodawczy, najwyższa władza w spółce z o.o., podejmuje uchwały za zgodzą większości głosów. Zatwierdza także sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe. Udziela absolutorium członkom organów spółki. Zarząd – ma charakter wykonawczy,  zostaje powoływany przez Zgromadzenie Wspólników lub…

Dlaczego tak chętnie kupujemy spółki z o.o.?

Spółka z o.o., to spółka kapitałowa, która posiada osobowość prawną. Za jej zobowiązania nie odpowiadają wspólnicy, ale ona sama. Majątki wspólników są zabezpieczone, dlatego nic nie ryzykujemy. Spółki z o.o. są coraz częściej zakładane, ale także kupowane. Posiadają bowiem wiele zalet, które przyciągają przedsiębiorców. Ich rejestracja nie jest łatwa, dlatego bardzo często przedsiębiorcy wolą spółkę kupić. A dlaczego? Powodów jest wiele. Przede wszystkim szybkość.…

Wspólnicy w spółce z o.o. – jakie mają obowiązki?

Wspólnicy mają w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wiele obowiązków. Poza tym, że podejmują uchwały muszą także: dokonywać zmian w umowie spółki z o.o. rozpatrywać i zatwierdzać sprawozdania Zarządu z działalności spółki rozpatrywać i zatwierdzać sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy podejmować uchwały dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki wyrażać zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa podejmować decyzję…

Księgowość w spółce z o.o.

Spółka z o.o., to spółka posiadająca osobowość prawną. Jest wybierana przez wiele osób, przede wszystkim dlatego, że wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Ale spółki z o.o. nie jest tak łatwo prowadzić. Szczególnie jeśli chodzi o księgowość. Ta forma działalności jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości w każdym przypadku. Niezależnie od tego, czy jest to mała, czy duża…