Tag: spółka z o.o.

Rejestracja spółki z o.o. online

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet staje się coraz popularniejsza. Wszystkie czynności związane z rejestracją spółki w KRS można załatwić w ciągu 24 godzin, nie wychodząc z domu. Składanie wniosku w systemie S24 jest bardzo proste. Można opisać je w 5 krokach. Oto one: Zarejestrowanie się w systemie i przygotowanie niezbędnych danych. Każdy z wspólników musi posiadać elektroniczny podpis oraz konto w systemie eMS. Wypełnienie wniosku rejestracyjnego. Wygenerowanie dokumentów. Podpisanie dokumentów rejestracyjnych. Wszyscy wspólnicy…

Koniec roku obrachunkowego – obowiązki w spółce z o.o.

Koniec roku obrachunkowego w spółce z o.o. to liczne obowiązki, wynikające z prowadzenia pełnej księgowości. Niestety w spółce tego typu, prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkiem, z którego trzeba wywiązać się w terminie.   Zakończenie okresu sprawozdawczego w spółce z o.o. oznacza, że należy zamknąć księgę rachunkową i sporządzić sprawozdanie finansowe, w oparciu o dane z księgi rachunkowej. To najważniejsze zadania związane z zakończeniem roku w spółce z o.o. Niestety spełnienie ich jest bardzo trudne,…

Zalety spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe są dla wielu przedsiębiorców znacznie lepszym rozwiązaniem, niż prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa prywatnego lub spółki cywilnej czy niektórych spółek handlowych. Powodów dlaczego znacznie lepiej jest prowadzić spółkę kapitałową, niż inne formy jest kilka. Oto niektóre z nich:  Spółka kapitałowa to przede wszystkim forma przedsiębiorstwa, która umożliwia ograniczenie odpowiedzialności majątkowej wspólników, do wysokości wniesionych przez nich wkładów do spółki, w formie akcji…

Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.

Zastanawiasz się nad założeniem spółki z o.o.? Zobacz co się czeka. Poznaj swoje przyszłe obowiązki oraz prawa. Korzyści z prowadzenie spółki z o.o. jest wiele. Zalicza się do nich następujące prawa: prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników,  prawo głosu na zgromadzeniu,  prawo do udziału w zyskach,  prawo do nadzoru nad działalnością spółki,  prawo do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki,  prawo…

Czy spółka kapitałowa to pomysł na jednoosobowy biznes?

Myśląc o samodzielnym prowadzeniu firmy, najczęściej rozpatruje się wybór jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie dla każdego jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ osoba prowadząca biznes w takiej formie odpowiada całkowicie za zobowiązania, stąd też prowadzenie większego biznesu jest trudne i ryzykowne.   Wiele osób nie zdaje sobie pojęcia, że oprócz jednoosobowego przedsiębiorstwa istnieją również inne możliwości. Są nimi spółki kapitałowe czyli spółka z o.o. oraz…

Rejestracja spółki kapitałowej (spółka akcyjna) cz.1

Spółka akcyjna to jedna z form należących do spółek kapitałowych. Jest zakładana przez przedsiębiorców, którzy pragną prowadzić działalność gospodarczą na szeroką skalę lub ją poszerzyć. W porównaniu do spółki z o.o. to ta forma prawna przedsiębiorstwa jest bardziej skomplikowana. Jak wygląda rejestracja spółki kapitałowej? Jest to nico trudniejsze w porównaniu do innych spółek w tym z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymaga zgromadzenia…

PKD?

Kod PKD inaczej Polska Klasyfikacja Działalności jest to usystematyzowany system, w którym umowie przyjęto hierarchiczny podział rodzajów działalności gospodarczych, jakie istnieją w Polsce. Ustala także symbole i zakres działalności. Zbiór ten jest podzielony na kilka poziomów: sekcje, podsekcje, działy, grupy, klasy, podklasy. Podział PKD ze względu na poziomy: poziom pierwszy – sekcja (symbol jednoliterowy kod, dzieli na 21 grup ze…

Spółka z o.o. dla obcokrajowca? To możliwe!

Czy obcokrajowiec może prowadzić własną działalność gospodarczą w Polsce w formie spółki z o.o.? Odpowiedź brzmi TAK! Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w Polsce jest opłacalne także dla obcokrajowców. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, a chciałbyś prowadzić własny biznes w Polsce to nic prostszego.  Polska to kraj, który stoi otworem dla każdego przedsiębiorcy. Każdy może tu bez większych przeszkód prowadzić własną firmę. Najbardziej korzystną…

Spółka stażowa – czy warto ją kupić?

Decydując się na zakup spółki warto wziąć po uwagę spółki stażowe. Dzięki nim przedsiębiorca może wiele zyskać.  Głównym powodem dla którego biznesmeni decydują się na zakup gotowej spółki to oszczędność czasu. Tak samo jest w przypadku spółek ze stażem. Nie trzeba długo czekać na proces jej rejestracji. Można w niej zacząć działalność już po jednym spotkaniu u notariusza. Jedyną różnicą…

Rejestracja Spółki kapitałowej (sp. z o.o.)

Spółki kapitałowe to szczególny rodzaj działalności gospodarczej, są najczęściej wybierane spośród wszystkich form prawnych możliwych w Polsce. Rejestracja spółek kapitałowych(sp. z o.o.)  może odbywać się na dwa różne sposoby. rejestracja drogą tradycyjną (papierową), rejestracja online. Każda z form utworzy działalność gospodarczą, która działa na takich samych zasadach. Zawsze kapitał zakładowy wynosić ma też 5 000 zł. Znaczącą różnicą jest to,…