Tag: spółka kapitałowa

Spółka akcyjna, a podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej zwiększa się aby zapewnić spółce większe środki na prowadzenie przez nią działalności. Podnoszenie kapitału odbywa się poprzez emisję nowych akcji, jak i w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Objęcie nowych akcji może nastąpić na drodze złożenia oferty nabycia akcji przez spółkę przez oznaczonego adresata, zaoferowania akcji akcjonariuszom z prawem do poboru oraz zaoferowania akcji…

Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Spółka kapitałowa charakteryzuje się tym, że do jej założenia potrzebny jest kapitał zakładowy. Wspólnicy mają obowiązek wniesienia go w odpowiednim terminie. Spółka posiada osobowość prawną. Posiada ona zgromadzony majątek odrębny od majątków wspólników lub akcjonariuszy. Odpowiedzialność rozkłada się na cały majątek spółki.…

Spółka z o.o. – alternatywa dla jednoosobowej działalności

Osoby rozpoczynające swój biznes, często decydują się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy taka forma jest zawsze odpowiednia? Przecież można zdecydować się na jednoosobową spółkę z o.o.? Chociaż jest to spółka i wskazywałoby to na prowadzenie działalności wspólnie, spółka z o.o. może być prowadzona przez jedną osobę, co jest całkowicie legalne. Możliwość ta wynika właśnie z tego, że spółka z…

Spółka osobowa

Spółką osobową jest spółka handlowa, która opiera się na osobistych powiązaniach wspólników. Nie posiada ona osobowości prawnej, wspólnicy osobiście odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana Działanie spółki opiera się na umowie. Do spółek osobowych należą: – spółka jawna, – spółka partnerska, -…

Wady i zalety spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe stają się coraz popularniejszymi formami prawnymi przedsiębiorstw. Do najbardziej popularnych pośród spółek kapitałowych zalicza się oczywiście spółki z o.o., gdyż ich założenie jest stosunkowo tanie i i nie wymaga gromadzenia wielkiego kapitału początkowego. Poza licznymi zaletami spółki kapitałowe mają również wady. O tych wadach i zaletach prowadzenia i zakładania spółek kapitałowych w dzisiejszym poście. Do wad spółek kapitałowych zaliczyć należy:  obowiązek zgromadzenia kapitału początkowego, konieczność prowadzenia…

Dywidenda

Dywidenda to rodzaj dochodu od kapitału, który wypłacany jest udziałowcom po odliczeniu podatku dochodowego. Jest wypłacana w postaci środków pieniężnych lub innych aktywów posiadanych przez podmiot. O jej wysokości decyduje roczny stan finansowy spółki. Aby wypłacić dywidendę w spółce kapitałowej musi być spełnione kilka warunków, takich jak:  – zakończenie roku obrotowego, – sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do…

Rejestracja spółki kapitałowej (spółka akcyjna) cz.1

Spółka akcyjna to jedna z form należących do spółek kapitałowych. Jest zakładana przez przedsiębiorców, którzy pragną prowadzić działalność gospodarczą na szeroką skalę lub ją poszerzyć. W porównaniu do spółki z o.o. to ta forma prawna przedsiębiorstwa jest bardziej skomplikowana. Jak wygląda rejestracja spółki kapitałowej? Jest to nico trudniejsze w porównaniu do innych spółek w tym z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymaga zgromadzenia…

Gotowa spółka z o.o.

Gotowa spółka to podmiot gospodarczy, który został już zarejestrowany. Posiada wszystkie wymagane dokumenty oraz jest przygotowany do podjęcia działalności w szybkim czasie. Nie zatrudnia on żadnych pracowników ani nie posiada także żadnych zobowiązań finansowych. Przedsiębiorca otrzymuje gotowy biznes, który może ukształtować według własnego pomysłu. Taka działalność ma już opłacony kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł oraz notarialne poświadczenie o braku…

Spółka z o.o. dla obcokrajowca? To możliwe!

Czy obcokrajowiec może prowadzić własną działalność gospodarczą w Polsce w formie spółki z o.o.? Odpowiedź brzmi TAK! Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w Polsce jest opłacalne także dla obcokrajowców. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, a chciałbyś prowadzić własny biznes w Polsce to nic prostszego.  Polska to kraj, który stoi otworem dla każdego przedsiębiorcy. Każdy może tu bez większych przeszkód prowadzić własną firmę. Najbardziej korzystną…

Rejestracja Spółki kapitałowej (sp. z o.o.)

Spółki kapitałowe to szczególny rodzaj działalności gospodarczej, są najczęściej wybierane spośród wszystkich form prawnych możliwych w Polsce. Rejestracja spółek kapitałowych(sp. z o.o.)  może odbywać się na dwa różne sposoby. rejestracja drogą tradycyjną (papierową), rejestracja online. Każda z form utworzy działalność gospodarczą, która działa na takich samych zasadach. Zawsze kapitał zakładowy wynosić ma też 5 000 zł. Znaczącą różnicą jest to,…