Tag: spółka jawna

Trochę o spółce jawnej

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego, której funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych. Nazwa spółki jawnej musi zawierać następujące elementy: – nazwiska lub firmy wszystkich wspólników, – oznaczenie “spółka jawna”, – elementy wskazujące na to czym zajmuje się spółka, Nazwa spółki nie może wprowadzać odbiorcy w błąd. Umowa spółki jawnej musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Na…

Śmierć wspólnika spółki jawnej – czy to koniec jej działalności?

Śmierć jednego wspólnika spółki jawnej może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla pozostałych, zwłaszcza jeśli pozostali nie pomyśleli wcześniej o takiej możliwości. Kwestię tą należy rozważyć w przypadku gdy mamy do czynienia ze spółką dwuosobową oraz wieloosobową. W obu z nich śmierć wspólnika powoduje rozwiązanie spółki, jednak ustawodawca przewidział możliwość kontynuowania działalności w takim przypadku o ile spełnią pewne warunki.…

Zawieszenie działalności spółki jawnej

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki jawnej może zdarzyć się, że nastanie dla nas gorszy czas i zaczną się problemy finansowe. Bardzo często myślimy wtedy o rozwiązaniu działalności. Co jednak gdy nie jesteśmy do tego przekonani? W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem okaże się zawieszenie działalności. Działalność zawiesić można na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przez czas ten nie…

Spółka jawna – wypowiedzenie udziału

Czasem zdarza się tak, że wspólnik postanawia wypowiedzieć udział w spółce. Jeżeli pomimo tego, spółką ma kto zarządzać, to decyzja o kontynuacji firmy należy do pozostałych wspólników. W przypadku, gdy podejmą oni decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności, to muszą oni pamiętać o kilku procedurach. Wypowiedzenie udziałów spółki stanowi jeden z powodów rozwiązania spółki. Często wiąże się to z likwidacją spółki…

Spółka jawna – reprezentacja

Spółka jawna to jedna ze spółek osobowych. Nie posiada ona organów mających za zadanie jej reprezentacje na zewnątrz, dlatego funkcję taką pełnić może każdy wspólnik spółki. Mówiąc “reprezentacja” na myśli mam wszelkie działania i postępowania względem osób trzecich. Kodeks spółek handlowych jasno określa, że prawo do reprezentacji ma każdy ze wspólników. Jeśli jednak spółka chciałaby ograniczyć prawa do reprezentacji jednego…

Zmiany w KSH – Spółka jawna i komandytowa zakładane przez internet

2 nowe spółki, a mianowicie spółka jawna oraz spółka komandytowa dołączą do S24. Do tej pory przez internet z wykorzystaniem wzorca umowy spółki można było zawiązać i zarejestrować tylko jedną spółkę – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przewidywaniach nowego projektu możemy zauważyć zmiany dotyczące tej kwestii. Według nadchodzących zmian już niedługo będzie można przy pomocy wzorca umowy założyć online bez…