Tag: sp z o.o.

Zmiany w spółkach z o.o.

W 2015 roku władze aby zachęcić przedsiębiorców do otwierania swoich działalności,  miały przeprowadzić kilka poważnych zmian dotyczących prowadzenia i zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.  Planowane zmiany w 2015 roku: Zmniejszenie kapitału zakładowego do kwoty 1 zł, Obowiązek otworzenia kapitału zakładowego w kwocie nie niższej niż 50 000 zł, Zarząd wykonuje okresową ocenę ryzyka. Wykonywanie testów wypłacalności przez zarząd za każdym…

Nieprawidłowe złożenie wniosku podczas rejestracji spółki z o.o. – jakie konsekwencje?

Podczas zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą pojawić się różne błędy, niedociągnięcia lub braki. Nasz wniosek może być wypełniony nieprawidłowo lub na niewłaściwym wniosku. Błędem przy rejestracji spółki z o.o. jest także niewniesienie należytej opłaty, lub niewłaściwa kwota. Każdy wniosek, w którym zdarzą nam się takie błędy będzie nam zwrócony bez wzywania do uzupełnienia braków. Musimy go poprawić lub napisać…