Tag: prowadzenie spółki

Majątek w spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka posiadająca cechy zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Ogólnie jednak przyjęte jest, że spółka należy do grona spółek osobowych, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W tej spółce za zobowiązania odpowiada komplementariusz, a akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności. Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz ułomne osoby prawne. W spółce komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy…

Połączenie spółki z o.o. i spółki komandytowej

Spółka z o.o. komandytowa jest ostatnio bardzo popularną spółką. Łączy bowiem zalety zarówno spółki kapitałowej, jaką jest spółka z o.o., a także spółki osobowej, czyli spółki komandytowej. Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o.  Jest to spółka kapitałowa, w której jednym ze wspólników jest właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jest w spółce z o.o. komandytowej komplementariuszem, czyli…