Tag: prowadzenie spółki z o.o.

Książka kontroli w spółce z o.o

Każdy przedsiębiorca prowadzący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązany jest do prowadzenia książki kontroli spółki. Wspólnicy mają obowiązek przechowywania upoważnień i protokołów kontroli, które zawierają informacje potrzebne organom kontroli spółki. Książka kontroli powinna zawierać wpis informujący o wykonaniu zleceń pokontrolnych bądź wpis o ich uchyleniu przez właściwy organ kontroli. Cała dokumentacja powinna być przechowywana w siedzibie spółki. Organ kontroli ma prawo…

Koniec roku obrachunkowego – obowiązki w spółce z o.o.

Koniec roku obrachunkowego w spółce z o.o. to liczne obowiązki, wynikające z prowadzenia pełnej księgowości. Niestety w spółce tego typu, prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkiem, z którego trzeba wywiązać się w terminie.   Zakończenie okresu sprawozdawczego w spółce z o.o. oznacza, że należy zamknąć księgę rachunkową i sporządzić sprawozdanie finansowe, w oparciu o dane z księgi rachunkowej. To najważniejsze zadania związane z zakończeniem roku w spółce z o.o. Niestety spełnienie ich jest bardzo trudne,…

Spółka z o.o. dla obcokrajowca? To możliwe!

Czy obcokrajowiec może prowadzić własną działalność gospodarczą w Polsce w formie spółki z o.o.? Odpowiedź brzmi TAK! Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w Polsce jest opłacalne także dla obcokrajowców. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, a chciałbyś prowadzić własny biznes w Polsce to nic prostszego.  Polska to kraj, który stoi otworem dla każdego przedsiębiorcy. Każdy może tu bez większych przeszkód prowadzić własną firmę. Najbardziej korzystną…