Tag: podatki

Identyfikator podatkowy

W Polsce jako identyfikatora podatkowego używa się numeru PESEL oraz NIPu. Bardzo istotne, iż numery te nie mogą być traktowane zamiennie. Wybór ściśle zależy od charakterystyki danego podmiotu. PESEL Używany jest wobec podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także nie są zarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług (VAT). NIP Identyfikuje osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, są podatnikami…

Podatki w spółce z oo

Spółka z oo podlega opodatkowaniu według zasad zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.    Jak jest zawarte w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych spółka z oo jest opodatkowana podwójnie. Opodatkowaniu podlega zarówno dochód spółki z oo jak i wypłacana wspólnikom dywidenda. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT w wysokości 19 %. Należy płacić go w terminie…

Podatki od czynności prawnych w spółkach kapitałowych.

Jak wiadomo spółki kapitałowe to w Polsce spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialności. Umowy spółki oraz ich zmiany podlegają podatkowi do czynności cywilnoprawnych, jeśli tylko powodują podwyższenie podstawy opodatkowania. Za zmianę umowy spółki uważa się podwyższenie kapitału zakładowego, przekształcenie spółki, dopłaty do kapitału zakładowego, przekształcenie lub łączenie spółek.  Jeżeli konsekwencją w  przypadku opisanym powyżej będzie podwyższenie kapitału zakładowego należy…