Tag: oświadczenia do KRS

Gdy spółka posiada nieruchomość…

W niedawnym czasie wprowadzono nowe obowiązki dla spółek posiadających chociażby jedną nieruchomość. Obowiązki te polegają na składaniu dodatkowych oświadczeń do Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie w sprawie posiadania nieruchomości przez spółkę Dołącza się je do wniosku o wpis do KRS w momencie gdy następuje nabycie lub objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej…