Tag: odpowiedzialność za zobowiązania

Odpowiedzialność przebijająca w spółce

Tego rodzaju odpowiedzialnością nazywana jest odpowiedzialność wspólnika spółki kapitałowej za zobowiązania tej spółki, przy czym szczególne znaczenie ma odpowiedzialność wspólników także będącymi spółkami, a więc odpowiedzialność w ramach grupy kapitałowej. Zdarza się również, że tym określeniem nazywa się również odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych za zobowiązania tych spółek. Odpowiedzialność przebijająca polega na uznaniu zobowiązania spółki za zobowiązanie wspólnika. W tym…