Tag: NIP

Identyfikator podatkowy

W Polsce jako identyfikatora podatkowego używa się numeru PESEL oraz NIPu. Bardzo istotne, iż numery te nie mogą być traktowane zamiennie. Wybór ściśle zależy od charakterystyki danego podmiotu. PESEL Używany jest wobec podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także nie są zarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług (VAT). NIP Identyfikuje osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, są podatnikami…

NIP, REGON, KRS

NIP- numer identyfikacji podatkowej. To dziesięciocyfrowy kod, który ma na celu identyfikować podatników w Polsce. Numer NIP należy podawać na dokumentach, które odnoszą się do zobowiązań podatkowych oraz należności niepodatkowych pobieranych przez organy celne i podatkowe. REGON- rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to także dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej zawartego właśnie w tym rejestrze. Wpisowi do danego…

Zalety gotowej spółki!

Gotowa spółka to dobry sposób na posiadanie własnego przedsiębiorstwa. Dokonanie zakupu niesie ze sobą wiele korzyści: taki podmiot gospodarczy jest już w pełni zarejestrowany, posiada wszystkie wymagane numery jak: NIP, REGON, VAT i VAT-EU, ma skompletowaną poprawnie dokumentację, można w bardzo szybkim czasie stać się posiadaczem własnego przedsiębiorstwa, posiada pełną zdolność prawną, jest to zakup bezpieczny, jest w pełni zarejestrowana…