Tag: majątek spółki komandytowo-akcyjnej

Majątek w spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka posiadająca cechy zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Ogólnie jednak przyjęte jest, że spółka należy do grona spółek osobowych, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W tej spółce za zobowiązania odpowiada komplementariusz, a akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności. Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz ułomne osoby prawne. W spółce komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy…