Tag: KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr publiczny prowadzony przez określone sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Działa od 1 stycznia 2001 roku, zastępując wcześniej istniejący rejestr handlowy, którego dostępność była ograniczona. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z 3 rejestrów: rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestr dłużników niewypłacalnych. Krajowy Rejestr Sądowy daje…

NIP, REGON, KRS

NIP- numer identyfikacji podatkowej. To dziesięciocyfrowy kod, który ma na celu identyfikować podatników w Polsce. Numer NIP należy podawać na dokumentach, które odnoszą się do zobowiązań podatkowych oraz należności niepodatkowych pobieranych przez organy celne i podatkowe. REGON- rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to także dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej zawartego właśnie w tym rejestrze. Wpisowi do danego…

Rejestracja spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) cz.2

Rejestracja spółki z o.o., drugiej pośród spółek kapitałowych, przebiega bardzo podobnie jak spółki akcyjnej, o czym było pisane w poprzednim wpisie. W tym dokładniej przedstawimy przebieg procesu rejestracji spółki z o.o. Jak przebiega proces rejestracji spółki z o.o.? Wpis spółki z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców może nastąpić dopiero po sporządzeniu umowy w formie aktu notarialnego oraz zebraniu kapitału początkowego. Zaletą…

Konsekwencje nie zgłoszenia zmian w KRS

Obowiązkowymi informacjami, które muszą znaleźć się we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowniczym to między innymi: siedziba, wysokość kapitału zakładowego, dane wspólników czy też organy, jakie są uprawnione do reprezentacji spółki. Są to wiadomości dostępne powszechnie. Takie dane muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Bywa często tak, że przedsiębiorca zmienia coś w strukturze swojej działalności gospodarczej i nie aktualizuje…

Wniosek do KRS – złóż go elektronicznie!

Musisz złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego? Nie chcesz wychodzić z domu i marnować czasu? Teraz już nie musisz, jest możliwość składania takiego wniosku drogą elektroniczną.  Przesyłanie wniosków elektronicznie, to duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Nie każdy może jednak z niego korzystać. Trzeba spełniać określone warunki, tj.: •  Należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z Narodowego Centrum Certyfikacji •  Trzeba posiadać…

Zakładanie spółki z o.o. – potrzebne dokumenty

Oczywiście na samym początku wymagane jest sporządzenie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. Ale zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinniśmy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o rejestrację spółki z o.o.. Powinien on zawierać następujące informacje: nazwę spółki z o.o. siedzibę i adres spółki z o.o. przedmiot działalności spółki wysokość kapitału zakładowego dane członków Zarządu ( imię, nazwisko,…

Jak założyć spółkę z o.o. przez internet?

Spółka z o.o jest spółką kapitałową, która posiada osobowość prawną. Za jej zobowiązania sama ona jest odpowiedzialna, a nie jej wspólnicy. Wiele osób chce właśnie te spółki zakładać, ze względu na to, że posiadają liczne zalety. Jedyną wadą właśnie tego rodzaju spółek jest to, że ich zakładanie nie jest proste. Zakładanie spółki z o.o wymaga od nas szczególnego zaangażowania i…

Nieprawidłowe złożenie wniosku podczas rejestracji spółki z o.o. – jakie konsekwencje?

Podczas zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą pojawić się różne błędy, niedociągnięcia lub braki. Nasz wniosek może być wypełniony nieprawidłowo lub na niewłaściwym wniosku. Błędem przy rejestracji spółki z o.o. jest także niewniesienie należytej opłaty, lub niewłaściwa kwota. Każdy wniosek, w którym zdarzą nam się takie błędy będzie nam zwrócony bez wzywania do uzupełnienia braków. Musimy go poprawić lub napisać…

Dokumenty potrzebne przy zakładaniu spółki akcyjnej

Jeśli zdecydowałeś się na założenie spółki akcyjnej, musisz złożyć szereg potrzebnych dokumentów. Zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego powinno zawierać m.in.:  Siedzibę, adres i nazwę spółki Przedmioty działalności spółki Wysokość kapitału zakładowego i docelowego Imiona i nazwiska członków zarządu oraz rady nadzorczej Liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania Czas trwania spółki Statut spółki Akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu…