Tag: Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr publiczny prowadzony przez określone sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Działa od 1 stycznia 2001 roku, zastępując wcześniej istniejący rejestr handlowy, którego dostępność była ograniczona. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z 3 rejestrów: rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestr dłużników niewypłacalnych. Krajowy Rejestr Sądowy daje…

Rejestracja spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) cz.2

Rejestracja spółki z o.o., drugiej pośród spółek kapitałowych, przebiega bardzo podobnie jak spółki akcyjnej, o czym było pisane w poprzednim wpisie. W tym dokładniej przedstawimy przebieg procesu rejestracji spółki z o.o. Jak przebiega proces rejestracji spółki z o.o.? Wpis spółki z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców może nastąpić dopiero po sporządzeniu umowy w formie aktu notarialnego oraz zebraniu kapitału początkowego. Zaletą…

Konsekwencje nie zgłoszenia zmian w KRS

Obowiązkowymi informacjami, które muszą znaleźć się we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowniczym to między innymi: siedziba, wysokość kapitału zakładowego, dane wspólników czy też organy, jakie są uprawnione do reprezentacji spółki. Są to wiadomości dostępne powszechnie. Takie dane muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Bywa często tak, że przedsiębiorca zmienia coś w strukturze swojej działalności gospodarczej i nie aktualizuje…

Wniosek do KRS – złóż go elektronicznie!

Musisz złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego? Nie chcesz wychodzić z domu i marnować czasu? Teraz już nie musisz, jest możliwość składania takiego wniosku drogą elektroniczną.  Przesyłanie wniosków elektronicznie, to duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Nie każdy może jednak z niego korzystać. Trzeba spełniać określone warunki, tj.: •  Należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z Narodowego Centrum Certyfikacji •  Trzeba posiadać…

Zakładanie spółki z o.o. – potrzebne dokumenty

Oczywiście na samym początku wymagane jest sporządzenie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. Ale zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinniśmy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o rejestrację spółki z o.o.. Powinien on zawierać następujące informacje: nazwę spółki z o.o. siedzibę i adres spółki z o.o. przedmiot działalności spółki wysokość kapitału zakładowego dane członków Zarządu ( imię, nazwisko,…

Jakie obowiązki sprawozdawcze ma spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po zakończeniu każdego roku obrotowego jest zobowiązana do wykonania kilku ważnych czynności. Z ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu Spółek Handlowych wynika, że powinna ona w szczególności: Sporządzić sprawozdanie finansowe Sporządzić sprawozdanie z działalności jednostki, które zawiera informacje przede wszystkim o: zdarzeniach, które mają szczególny wpływ na działalność jednostki najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie rozwoju i nauki nabyciu…

Rejestrować spółkę, a może ją kupić…

Rejestracja spółki z o.o. to bardzo długi proces, w który musimy być w pełni zaangażowani, żeby osiągnąć sukces. Kupno natomiast jest o wiele szybsze i prostsze.   Zakładanie spółki z o.o. ma kilka etapów. Żaden z nich nie jest do końca łatwy. Przy każdym z nich musimy być bardzo skupieni, aby nic nie przeoczyć. Pierwszym bardzo ważnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie…

Umowa spółki z oo

Najważniejszym dokumentem zawieranym w spółce z oo jest jej umowa, która zawierana jest przez wspólników. Powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa spółki z oo musi zawierać następujące treści:  nazwę i siedzibę spółki przedmiot działalności spółki wysokość kapitału zakładowego spółki, który nie może być mniejszy niż 5 000 zł informację o tym, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w spółce liczbę oraz…

Dokumenty potrzebne przy zakładaniu spółki akcyjnej

Jeśli zdecydowałeś się na założenie spółki akcyjnej, musisz złożyć szereg potrzebnych dokumentów. Zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego powinno zawierać m.in.:  Siedzibę, adres i nazwę spółki Przedmioty działalności spółki Wysokość kapitału zakładowego i docelowego Imiona i nazwiska członków zarządu oraz rady nadzorczej Liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania Czas trwania spółki Statut spółki Akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu…