Tag: kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

W Polsce funkcjonowanie prawie wszystkich form działalności normowane jest przez Kodeks spółek Handlowych. Kodeks ten reguluje funkcjonowanie spółek kapitałowych oraz spółek osobowych. Nie reguluje on funkcjonowania spółki cywilnej, której funkcjonowanie określone jest przez Kodeks cywilny. Do spółek kapitałowych zaliczamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną. Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną. Kodeks spółek handlowych…

Spółka cicha

Działanie spółki cichej opiera się na wniesieniu przez cichego wspólnika, który dysponuje majątkiem rzeczowym bądź finansowym, wkładu na rzecz drugiego wspólnika- jawnego, który prowadzi inną działalność gospodarczą. Wnoszący do spółki wkład wspólnik uczestniczy w zyskach spółki cichej, lecz nie ujawniając się na zewnątrz i nie mając praw do majątku tej spółki. Wspólnik cichy nie odpowiada również za zobowiązania wobec wierzycieli. Spółki ciche powstają…

Rejestracja spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) cz.2

Rejestracja spółki z o.o., drugiej pośród spółek kapitałowych, przebiega bardzo podobnie jak spółki akcyjnej, o czym było pisane w poprzednim wpisie. W tym dokładniej przedstawimy przebieg procesu rejestracji spółki z o.o. Jak przebiega proces rejestracji spółki z o.o.? Wpis spółki z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców może nastąpić dopiero po sporządzeniu umowy w formie aktu notarialnego oraz zebraniu kapitału początkowego. Zaletą…

Jakie obowiązki sprawozdawcze ma spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po zakończeniu każdego roku obrotowego jest zobowiązana do wykonania kilku ważnych czynności. Z ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu Spółek Handlowych wynika, że powinna ona w szczególności: Sporządzić sprawozdanie finansowe Sporządzić sprawozdanie z działalności jednostki, które zawiera informacje przede wszystkim o: zdarzeniach, które mają szczególny wpływ na działalność jednostki najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie rozwoju i nauki nabyciu…

Założenia nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych zostały przyjęte przez rząd

W zeszłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu o zmianie ustawy Kodeksu Spółek Handlowych. Dzięki tym zmianom wprowadzone zostaną liczne ułatwienia zarówno w zakładaniu jak i prowadzeniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiany jakie wprowadził w zeszłym tygodniu rząd, mają znacznie ułatwić wszystkim przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta ma stać się bardziej elastyczna, a co…

Siedziba spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 Siedzibę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać umowa spółki z o.o. zawarta w formie aktu notarialnego. Mówi o tym Art. 157. Kodeksu Spółek Handlowych Art. 157. § 1.Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) wysokość kapitału zakładowego, 4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, 5) liczbę i wartość…

Zmiany w KSH – wprowadzenie regulacji co do zysków i strat

Kolejną zmianą jaka zostanie już niebawem wprowadzona w Kodeksie Spółek Handlowych ma być hierarchia źródeł pokrycia straty. Oznacza to, że już wkrótce straty w pierwszej kolejności pokrywane powinny być z tzw.  środków wolnych. Mogą to być na przykład: zysk z ostatniego roku obrotowego, zyski, które nie zostały podzielone w latach ubiegłych lub tzw. „wolne” środki z kapitału zapasowego oraz kapitałów…

Zmiany w KSH – Spółka jawna i komandytowa zakładane przez internet

2 nowe spółki, a mianowicie spółka jawna oraz spółka komandytowa dołączą do S24. Do tej pory przez internet z wykorzystaniem wzorca umowy spółki można było zawiązać i zarejestrować tylko jedną spółkę – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przewidywaniach nowego projektu możemy zauważyć zmiany dotyczące tej kwestii. Według nadchodzących zmian już niedługo będzie można przy pomocy wzorca umowy założyć online bez…

Zmiany w KSH – Usprawnienie postępowania przed KRS

Kolejną istotną zmianą jakie Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić do Kodeksu Spółek Handlowych jest usprawnienie postępowania przed KRS. Poza bezpiecznym podpisem wnioski składane drogą elektroniczną do KRS – poprzez system internetowy powiązany ze wzorcami umowy spółki będzie można także posługiwać się bezpiecznym zaufanym profilem ePUAP.  To pierwsza istotna zmiana jeśli chodzi o łatwiejsze załatwianie spraw w KRS. Kolejną jest planowa rezygnacja…

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. do złotówki?

Ministerstwo Sprawiedliwości w przygotowanym projekcie zakłada zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Jedną z tych zmian jest obniżenie kapitału zakładowego do złotówki. Zamiast tego spółki będą musiały utworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat i wynosić on ma przynajmniej 50 tysięcy złoty. Będzie to zabezpieczenie pokrycia ewentualnych strat i służyć ochronie wierzycieli. Do tej pory kapitał zakładowy spółki wynosił nie mniej niż…