Tag: finansowanie przedsiębiorstwa

Kapitał własny

Kapitał własny stanowi równowartość wniesionych przez założycieli podmiotu składników majątku. Kapitał wnoszony jest podczas rejestracji działalności gospodarczej. Osoby, które wniosły majątek do firmy, nabyły prawo do uczestniczenia w podziale zysku oraz do zwrotu kapitału w razie likwidacji przedsiębiorstwa. Kapitał własny stanowi w przedsiębiorstwie bardzo ważną funkcję, gdyż jest podstawowym źródłem finansowania działalności, który pozostaje do dyspozycji firmy bezterminowo. Może on…