Kapitał własny

Kapitał własny stanowi równowartość wniesionych przez założycieli podmiotu składników majątku. Kapitał wnoszony jest podczas rejestracji działalności gospodarczej. Osoby, które wniosły majątek do firmy, nabyły prawo do uczestniczenia w podziale zysku oraz do zwrotu kapitału w razie likwidacji przedsiębiorstwa.

Kapitał własny stanowi w przedsiębiorstwie bardzo ważną funkcję, gdyż jest podstawowym źródłem finansowania działalności, który pozostaje do dyspozycji firmy bezterminowo. Może on występować w różnej formie w zależności od formy prawnej działalności gospodarczej.

Nazwa kapitału własnego w firmie zależy od formy prawnej prowadzonej działalności:

  • kapitał zakładowy – w spółce z o.o., w spółce akcyjnej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej,
  • kapitał właścicieli – w spółce jawnej, w spółce cywilnej oraz w spółce partnerskiej,
  • suma komandytowa – w spółce komandytowej,
  • kapitał właściciela – w jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • fundusz udziałowy – w spółdzielni,
  • fundusz założycielski – w przedsiębiorstwach państwowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *