Majątek w spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka posiadająca cechy zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Ogólnie jednak przyjęte jest, że spółka należy do grona spółek osobowych, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W tej spółce za zobowiązania odpowiada komplementariusz, a akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności. Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz ułomne osoby prawne.

W spółce komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy nie może być niższy niż 50 000 zł. Udział wspólników w zysku jest proporcjonalny do wartości wniesionych wkładów, jednak statut spółki może w tym zakresie przewidywać odmienne rozwiązania.

Wkłady komplementariuszy mogą polegać na przeniesieniu własności ruchomości i nieruchomości lub obciążeniu ich na rzecz spółki, wniesieniu wierzytelności, praw na dobrach niematerialnych lub usług świadczonych przez wspólnika na rzecz spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *