Odpowiedzialność przebijająca w spółce

Tego rodzaju odpowiedzialnością nazywana jest odpowiedzialność wspólnika spółki kapitałowej za zobowiązania tej spółki, przy czym szczególne znaczenie ma odpowiedzialność wspólników także będącymi spółkami, a więc odpowiedzialność w ramach grupy kapitałowej.

Zdarza się również, że tym określeniem nazywa się również odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych za zobowiązania tych spółek.

Odpowiedzialność przebijająca polega na uznaniu zobowiązania spółki za zobowiązanie wspólnika. W tym przypadku uznaje się, że spółka, z punktu widzenia prawa, nie istnieje, a zobowiązanie zostało zaciągnięte przez wspólnika. Może to się wiązać z faktem nieodpowiedniego dokapitalizowania spółki, niewystarczającego wyodrębnienia majątku spółki od majątku wspólnika oraz przypadków nadmiernej dominacji wspólnika nad spółką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *