Kodeks spółek handlowych

W Polsce funkcjonowanie prawie wszystkich form działalności normowane jest przez Kodeks spółek Handlowych. Kodeks ten reguluje funkcjonowanie spółek kapitałowych oraz spółek osobowych. Nie reguluje on funkcjonowania spółki cywilnej, której funkcjonowanie określone jest przez Kodeks cywilny.

Do spółek kapitałowych zaliczamy:

 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółkę akcyjną.

Do spółek osobowych zaliczamy:

 • spółkę jawną,
 • spółkę partnerską,
 • spółkę komandytową,
 • spółkę komandytowo-akcyjną.

Kodeks spółek handlowych to polska ustawa z 15 września 2000 roku. Obowiązuje on od 1 stycznia 2001 roku, zastąpił wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy, który oprócz przepisów normujących ustrój spółek zawierał także przepisy regulujące czynności handlowe.

KSH reguluje w szczególności:

 • tworzenie spółek,
 • funkcjonowanie spółek,
 • organizację spółek,
 • rozwiązywanie spółek,
 • podział spółek spółek,
 • przekształcanie spółek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *