Kilka słów o sumie komandytowej

Czym jest suma komandytowa? To kwota do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli.

W spółce działające na mocy polskiego prawa sum komandytowa musi być wyrażona w walucie polskiej. W Kodeksie Spółek Handlowych nie ma jasno określonej wysokości minimalnej czy maksymalnej sumy komandytowej.

Umowa spółki powinna zawierać informacje mówiące o sumie komandytowej. Zmiana sumy komandytowej wymaga zmiany umowy spółki oraz wpisu nowej sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców ma charakter konstytutywny , czyli wobec wierzycieli spółki komandytowej, których wierzytelności powstały przed wpisaniem nowej, obniżonej wysokości sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców, komandytariusz odpowiada do poprzednio wpisanej wysokości sumy komandytowej.

Suma komandytowa jest górną granicą odpowiedzialności za zobowiązania spółki wspólnika będącego w spółce komandytowej komandytariuszem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *