Spółka akcyjna, a podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej zwiększa się aby zapewnić spółce większe środki na prowadzenie przez nią działalności. Podnoszenie kapitału odbywa się poprzez emisję nowych akcji, jak i w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

Objęcie nowych akcji może nastąpić na drodze złożenia oferty nabycia akcji przez spółkę przez oznaczonego adresata, zaoferowania akcji akcjonariuszom z prawem do poboru oraz zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W celu podniesienia kapitału zakładowego konieczne jest podjęcie odpowiedniej uchwały. Uchwałę tą musi podjąć nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, ponadto musi być ona zaprotokołowana przez notariusza. Przez dokument ten należy ustalić sumę o jaką powiększy się kapitał zakładowy, rodzaj akcji, a także cenę emisyjną.

Podwyższenia kapitału zakładowego należy zgłosić do KRS na odpowiednim formularzu. Do wniosku tego należy dołączyć protokół z walnego zgromadzenia, umowę objęcia akcji oraz spis ich nabywców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *