Trochę o spółce jawnej

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego, której funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych.

Nazwa spółki jawnej musi zawierać następujące elementy:
- nazwiska lub firmy wszystkich wspólników,
- oznaczenie “spółka jawna”,
- elementy wskazujące na to czym zajmuje się spółka,
Nazwa spółki nie może wprowadzać odbiorcy w błąd.

Umowa spółki jawnej musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Na dokumencie tym należy zawrzeć:
- firmę,
- siedzibę spółki,
- wskazanie wkładów wnoszonych przez wspólnika łącznie z określeniem ich wartości,
- określenie przedmiotu działania spółki.

Dodatkowo można zawrzeć także:
- zasady prowadzenia spraw spółki,
- zasady reprezentacji spółki,
- czas spółki na który spółka została zawiązana,
- zasady uczestnictwa w zysku,
- określenie przesłanek powodujących rozwiązanie spółki.
Aby zarejestrować spółkę jawną należy wpisać ją do rejestru przedsiębiorców wnioskiem KRS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *