Długi w spółce komandytowo-akcyjnej, kto za nie odpowiada?

Spółka komandytowo-akcyjna stanowi podmiot gospodarczy będący połączeniem spółki osobowej i kapitałowej.

Według kodeksu spółek handlowych wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej musi być minimum jeden akcjonariusz i jeden komplementariusz. Odpowiedzialność tych podmiotów jest bardzo podobna do tej w odpowiadającym ich podmiotach. Komplementariusz za zobowiązania spółki odpowiada zatem w sposób osobisty, nieograniczony, subsydiarny i solidarny. Tym samym jeżeli egzekucja z majątku spółki nie przyniesie oczekiwanego rezultatu należności będą egzekwowane z jego  osobistego majątku bez żadnych ograniczeń. Jeśli komplementariuszy jest kilku wówczas wierzyciel może sam podjąć decyzję od kogo będzie ubiegał się należności, jednakże pozostali będą zobowiązani do zwrócenia mu założonych środków.
Akcjonariusz jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jego ryzyko odnosi się wyłącznie do wysokości wniesionego przez siebie wkładu, chyba że nazwisko akcjonariusza znajduje się w nazwie spółki, działa w jej imieniu bądź jest jej pełnomocnikiem.

Akcjonariusz do spółki wnosi kapitał.Otwarcie spółki komandytowo-akcyjnej może być optymalnym rozwiązaniem dla osoby decydującej się na otwarcie firmy jednak nie dysponującymi środkami na jej start. W takiej sytuacji otrzymuje ona szanse na własną działalność, pełne prawo do prowadzenia jej spraw i jej reprezentowania, natomiast inwestor w zamian dostaje udział w zyskach.

spolka_komandytowo_akcyjna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *