Gdy spółka posiada nieruchomość…

W niedawnym czasie wprowadzono nowe obowiązki dla spółek posiadających chociażby jedną nieruchomość. Obowiązki te polegają na składaniu dodatkowych oświadczeń do Krajowego Rejestru Sądowego.

Oświadczenie w sprawie posiadania nieruchomości przez spółkę
Dołącza się je do wniosku o wpis do KRS w momencie gdy następuje nabycie lub objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej bądź w momencie gdy spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Polsce.
Oświadczenie w sprawie bycia cudzoziemcem
Spółka składa je gdy nabywa lub obejmuje udziały bądź ogół praw i obowiązków w spółce osobowej jeżeli spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Polsce.
Za cudzoziemca według ustawy uznaje się osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osobę prawną mającą siedzibę poza granicami Polski, a także podmiot bez osobowości prawnej z siedzibą za granicą, osobę prawną, spółkę handlową bez osobowości prawnej z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże kontrolowane przez spółki zakwalifikowane do grona cudzoziemców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *