Wyłączanie wspólnika ze spółki z o.o.

W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn sąd może orzec wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. na żądanie wszystkich pozostałych wspólników. Warunkiem jest posiadanie więcej niż połowy kapitału zakładowego przez jednostki domagające się oddalenia wspólnika.

Udziały wyłączonego wspólnika muszą przejąć odpowiednio wspólnicy bądź osoby trzecie po cenie, jaka zostanie ustalona przez Sąd Najwyższy. Cena ta ustalana jest na podstawie ich rzeczywistej wartości w dniu doręczenia pozwu.

Sąd wyłączając wspólnika ze spółki określa termin, w przeciągu którego musi zostać mu zapłacona kwota związana z przejęciem jego udziałów wraz z odsetkami. Jeżeli termin zostanie przekroczony orzeczenie o wyłączenie ze spółki będzie bezskuteczne, a wspólnik pozwany może ubiegać się naprawienia szkody od pozywających.

Sąd ma prawo ponadto do zawieszenia wspólnika w wykonywaniu praw udziałowych w spółce. Zawieszenie, po którym nastąpiło terminowe spłacenie udziałów wiążę się z wyłączeniem wspólnika ze spółki w momencie doręczenia pozwu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *