Identyfikator podatkowy

W Polsce jako identyfikatora podatkowego używa się numeru PESEL oraz NIPu.
Bardzo istotne, iż numery te nie mogą być traktowane zamiennie. Wybór ściśle zależy od charakterystyki danego podmiotu.

PESEL
Używany jest wobec podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także nie są zarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług (VAT).

NIP
Identyfikuje osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, są podatnikami VATu, są osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, nie posiadają osobowości prawnej, które na podstawie innych ustaw są płatnikami podatków oraz płatnikami składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego.

Zgłoszenie zmian NIP należy dokonać na identycznych formularzach, które wykorzystuje się przy jego nadawaniu. Aktualizacja musi wpłynąć do urzędu skarbowego do 7 dni, po których nastąpiła zmiana.
Zmiany PESEL nie jest niezbędne w przypadku zmian dotyczących adresu zamieszkania, nazwiska, czy też dowodu osobistego. Zmiany numeru rachunku bankowego aktualizuje się na podstawie formularza ZAP-3.

Po więcej informacji zachęcamy na nasza stronę główną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *