Wznowienie działalności spółki z o.o.

W Polsce przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają możliwość zawiesić jej działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie nie opłacają składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także mają przerwę od składania deklaracji oraz wpłacaniu zaliczek na podatek.

Zawieszona działalność nie zostaje wznowiona automatycznie, nawet wtedy, gdy podany jest czas wznowienia działalności. Przedsiębiorca aby wznowić działalność spółki z o.o. zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, na którym podana jest data wznowienia działalności.

Działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać wznowiona w dowolnym czasie przed upływem 2 lat od daty zawieszenia.

Etapy wznowienia działalności spółki z o.o.:

  • zwołanie zarządu spółki,
  • podjęcie uchwały przez zarząd spółki o wznowieniu działalności spółki z o.o. ,
  • złożenie wniosku do KRS wraz z uchwałą zarządu,
  • wykreślenie informacji o zawieszeniu działalności z KRS przez sąd rejonowy,
  • ogłoszenie faktu wznowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *