O spółkach w skrócie

Spółka cywilna
Spółka nie posiada osobowości prawnej. Może być założona zarówno przez osoby fizyczne, jak i istniejące już podmioty gospodarcze. Konieczna jest rejestracja działalności w urzędzie miasta lub gminy przez każdego ze wspólników. Wybór opodatkowania przez wspólników jest dowolny.

Spółka jawna
Zazwyczaj tworzona jest przez niewielką ilość wspólników. Nie posiada osobowości prawnej. Jest regulowana przez Kodeks Spółek Handlowych, a nie jak w przypadku spółki cywilnej przez Kodeks Cywilny. Umowa spółki jawnej musi zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Spółka partnerska
Zakładana wyłącznie w celu wykonywania wolnych zawodów. Wspólnicy “partnerzy” za zobowiązania spółki, niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem.

Spółka komandytowa
Powstała w celu regulacji kwestii podatkowych i jest regulowana przez Kodeks Spółek Handlowych.
Spółkę charakteryzuje ograniczona odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. Jej rejestracja jest możliwa tylko w przypadku sporządzenia pisemnej umowy między wspólnikami.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Może być założona przez jeden lub więcej podmiotów. Wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania własnym majątkiem. Egzekucja może zostać wykonana wyłącznie z majątku spółki. Spółka wymaga kapitału zakładowego o kwocie nie niższej niż 5 tysięcy złotych.

Spółka akcyjna
Stanowi najbardziej złożoną formę prowadzenia spółek handlowych. Wymaga kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki własnym majątkiem, jednakże ze względu na skomplikowanie spółki pod względem prawno-podatkowym zobowiązani są do nieustannego korzystania z usług radców prawnych.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *