Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr publiczny prowadzony przez określone sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Działa od 1 stycznia 2001 roku, zastępując wcześniej istniejący rejestr handlowy, którego dostępność była ograniczona.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z 3 rejestrów:

  • rejestr przedsiębiorców,
  • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestr dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy daje możliwość uzyskania informacji o każdy przedsiębiorcy, który podlega wpisowi do KRS. Informacje te można uzyskać w formie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia. Od 2012 roku odpisy można pozyskać elektronicznie.

KRS pełni dwie funkcje:

  • informacyjną – polega na tym, że KRS jest ogólnopolską bazą danych o podmiotach, które uczestniczą w obrocie gospodarczym,
  • legalizacyjną – polega na tym, że dopiero wpis w rejestrze upoważnia do dokonywania kolejnych czynności prawnych.
  • Podmiotami, których w KRS jest najwięcej są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *