Co to jest prokura?

Prokura jest najszerszym rodzajem pełnomocnictwa udzielana osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym może udzielić prokury. Udzielenie prokury podlega wpisowi do KRS.

Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W spółkach osobowych aby ustanowić prokurę potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników natomiast w spółkach kapitałowych zgoda wszystkich członków zarządu. Inaczej jest w przypadku odwołania prokury. Do tego czynu wymagane jest oświadczenie jednego wspólnika lub członka zarządu.

Prokura wygasa w przypadku:

  • śmierci prokurenta,
  • wykreślenia przedsiębiorcy z KRS,
  • ogłoszenia upadłości spółki,
  • otwarcia likwidacji spółki,
  • przekształcenia przedsiębiorcy,
  • częściowej lub pełnej utraty przez prokurenta zdolności do czynności prawnych.

 

Wiesz co to jest spółka cicha? Sprawdź!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *