Jak założyć spółkę jawną?

Rejestracja spółki jawnej musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tylko taki sposób założenia spółki daje gwarancje bezpiecznego wejścia na rynek.

Kilka słów o spółce jawnej
Spółka jawna należy do grona spółek handlowych. Jej funkcjonowanie opiera się głównie na działaniu wspólników. Zostaje założona najczęściej w celu prowadzenia działalności gospodarczej w sferze usług lub drobnej działalności produkcyjnej, a podstawowym wkładem wspólnika takiej spółki jest świadczenie pracy. Spółka nie posiada osobowości prawnej.

Umowa spółki jawnej
Umowa tej spółki musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wpis do KRS
Kolejnym krokiem jest konieczność rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Musi to zostać dokonane w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Niezbędne dokumenty przy rejestracji do KRS to:
poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki,
umowa spółki.
W wyniku rejestracji w KRS spółka jawna otrzymuje numer NIP i REGON. Koszt rejestracji to 750,00 zł.

Opodatkowanie spółki
Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Podatek dochodowy jest naliczany od dochodu każdego ze wspólników. Z tego względu wspólnicy mają obowiązek i zarazem możliwość wyboru w urzędzie skarbowym formy opodatkowania podatkiem dochodowym swoich dochodów podatkiem liniowym lub skalą.

*****
Na naszej stronie znajdą Państwo rzetelne informacje na temat zakładania oraz prowadzenia spółek!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *