Spółka komandytowa

Jak odpowiednio wybrać kody PKD?

Spółka komandytowa jest spółką osobową, której celem jest prowadzenie firmy pod własnym przedsiębiorstwem. Forma ta nie posiada osobowości prawnej.

Wyróżnia się dwa rodzaje wspólników:
- Komplementariusze, czyli wspólnicy aktywni, reprezentujący spółkę. Za zobowiązania spółki odpowiadają oni całym swoim majątkiem. Dodatkowo wierzyciel jest uprawniony do prowadzenia egzekucji z jego majątku (w przypadku, gdy egzekucja z tytułu majątku spółki jest bezskuteczna).

- Komandytariusze, wspólnicy pasywni, toteż ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest w znacznym stopniu ograniczona (odpowiadają oni za zobowiązania jedynie do określonej kwoty, to jest do tak zwanej sumy komandytowej).

Spółka komandytowa powstaje w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego, co koniecznie poprzedzone powinno być podpisaniem umowy w postaci aktu notarialnego u notariusza.

Jej ustanie poprzedza jej likwidacja, na mocy której następuje wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *