Zarząd spółki

zarzad spolkiPróbując zdobyć informacje odnośnie charakterystyki spółek zapewne niejednokrotnie natrafiłeś na pojęcie zarządu.
Czym on zatem jest i dlaczego odgrywa tak ogromną rolę?

Zarząd spółki to organ wykonawczy spółek kapitałowych tj. spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jego zasadniczym celem jej prowadzenie spraw spółki, a także jej reprezentowanie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Zarząd składa się z jednego lub więcej członków, którzy muszą zostać powołani uchwałą wspólników.
W zarządzie mogą stanąć zarówno partnerzy, jak i osoby spoza spółki.
Zarząd reprezentuje jednostkę zarówno w czynnościach sądowych, jak i pozasądowych. Każdy członek ma prawo do prowadzenia spraw spółki nie przekraczając przy tym uprawnień podmiotu.
Uchwały zapadają większością głosów zarządu.

Spółka akcyjna:
Zarząd również składa się z jednego lub więcej członków powołanych spośród akcjonariuszy lub osób trzecich.
Zarząd zobowiązany jest do wspólnego prowadzenia spraw spółki. Odstępstwem od tego może być jedynie odpowiedni zapis w statucie.
Członek zarządu nie może bez zgody wspólników zajmować się działalnością konkurencyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *