Kapitały w spółce akcyjnej

W spółkach można wyróżnić dwa rodzaje kapitałów własnych. Jedne z nich to kapitały podstawowe, wnoszone do spółki podczas jej zakładania. Natomiast kolejne to kapitały samofinansowania powstające w spółce w czasie prowadzenia jej działalności. W spółce akcyjnej kapitały te nazywają się odpowiednio – kapitał  zakładowy oraz kapitał rezerwowy lub dodatkowo może być tworzony kapitał zapasowy.

Kapitały własne w spółce akcyjnej dzielić się mogą również pod innym względem. W bilansie spółki akcyjnej spotyka się następujący podział kapitałów własnych:

  1. Kapitał zakładowy (min. 100 000 PLN),
  1. Należne wkłady na kapitał zakładowy (wartość ukazywana w bilansie z minusem),
  1. Kapitał rezerwowy (tworzony obowiązkowo),
  1. Kapitał z aktualizacji wyceny,
  1. Pozostałe kapitały zapasowe,
  1. Zysk bądź strata z lat ubiegłych,
  1. Zysk lub strata netto,
  1. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wartość również ukazywana w bilansie z minusem).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *