Zostań przedsiębiorcą!

Spośród tysiąca dróg do sukcesu wybierz tę najkrótszą!

KONTAKT:
tel: 22 211 22 27
mail: kontakt.spolkikapitalowe@gmail.com

Rozpocznij prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej i zobacz jak Twoje marzenia stają się rzeczywistością. Zostań przedsiębiorcą, weź sprawy w swoje ręce, zacznij podejmować decyzję, które doprowadzą Cię na szczyt.

Podejmij decyzję i skontaktuj się z nami, a my udzielimy Ci wszelkich informacji na temat naszych usług, które pozwolą Ci szybko i sprawnie wejść na rynek ze swoją ofertą.

Nasza oferta:
- rejestracja każdego rodzaju firmy,
- sprzedaż gotowych spółek z o.o.,
- doradztwo prawne,
- prowadzenie księgowości.

NASZE BIURO

Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym w spółce z o.o.. Ma prawo do wglądu w działalność danego podmiotu z możliwością żądania informacji i wyjaśnień bez prawa podejmowania decyzji wiążących kontrolowanego. CZŁONKOWIE Komisja rewizyjna w spółce z o.o. nie jest obowiązkowa. Wymóg rodzi się wtedy, gdy umowa spółki tego wymaga lub gdy kapitał zakładowy przewyższa 500 000 zł, a liczba wspólników jest…

Spółka jawna – wypowiedzenie udziału

Czasem zdarza się tak, że wspólnik postanawia wypowiedzieć udział w spółce. Jeżeli pomimo tego, spółką ma kto zarządzać, to decyzja o kontynuacji firmy należy do pozostałych wspólników. W przypadku, gdy podejmą oni decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności, to muszą oni pamiętać o kilku procedurach. Wypowiedzenie udziałów spółki stanowi jeden z powodów rozwiązania spółki. Często wiąże się to z likwidacją spółki…

Lwia spółka

Jedną z mniej znanych odmian spółek stanowią lwie spółki. Są to spółki osobowe, których działalność opiera się na nietypowym podziale udziału w zyskach i stratach ponoszonych przez spółkę. Jeden ze wspólników jest bowiem całkowicie wyłączony od udziału w ponoszonych przez nią stratach, a drugi od generowanych przez nią zysków. W Polsce oraz większości krajów unijnych działania takich podmiotów są całkowicie…

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności

Coraz większa liczba właścicieli firm podejmuje decyzję o zawieszeniu prowadzonej przez nich działalności, która oznacza przerwę w jej funkcjonowaniu. Zazwyczaj decyzja ta jest powodowana prywatnymi planami przedsiębiorców czy też kłopotami finansowymi. Przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zawiesić swoją działalność, obejmuje zakaz prowadzenia działalności. Nie jest to jednak równoznaczne z utratą statusu przedsiębiorcy, co wiąże się z tym, że obowiązują ich pewne:…

NIP, REGON, KRS

NIP- numer identyfikacji podatkowej. To dziesięciocyfrowy kod, który ma na celu identyfikować podatników w Polsce. Numer NIP należy podawać na dokumentach, które odnoszą się do zobowiązań podatkowych oraz należności niepodatkowych pobieranych przez organy celne i podatkowe. REGON- rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to także dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej zawartego właśnie w tym rejestrze. Wpisowi do danego…

mikro, małe a może średnie?

Przeglądając nowelizacje ustaw, kryteria przyznawania dotacji, a także wiele innych rozporządzeń zapewne niejednokrotnie napotkałeś się z określaniem wielkości przedsiębiorstw. Wyróżniamy przedsiębiorstwa duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Jak jednak je od siebie odróżnić? Cóż wydaje się oczywiste odróżnienie przedsiębiorstwa dużego od małego. Jednak czy na pewno wiemy kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem małym, a kiedy z mikroprzedsiębiorstwem lub jak rozróżnić…

Jakie przedsiębiorstwa można przekształcić w spółki?

Jakie przedsiębiorstwa można przekształcić w spółki? Przekształcenie w spółkę to proces zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa na jedną z form spółek handlowych (tj. spółkę akcyjną , z o.o., komandytową, komandytowo-akcyjną, partnerską czy jawną). Nie powoduje on jednak zamknięcia starej działalności czy otwarcia nowej. W wyniku tego procesu do KRS zostaje wpisana przekształcona spółka, która nadal jest posiadaczem tego samego numeru NIP…

jednoosobowa spółka z o.o.

Spółka z o.o. – alternatywa dla jednoosobowej działalności

Osoby rozpoczynające swój biznes, często decydują się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy taka forma jest zawsze odpowiednia? Przecież można zdecydować się na jednoosobową spółkę z o.o.? Chociaż jest to spółka i wskazywałoby to na prowadzenie działalności wspólnie, spółka z o.o. może być prowadzona przez jedną osobę, co jest całkowicie legalne. Możliwość ta wynika właśnie z tego, że spółka z…

Zarząd spółki

Próbując zdobyć informacje odnośnie charakterystyki spółek zapewne niejednokrotnie natrafiłeś na pojęcie zarządu. Czym on zatem jest i dlaczego odgrywa tak ogromną rolę? Zarząd spółki to organ wykonawczy spółek kapitałowych tj. spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Jego zasadniczym celem jej prowadzenie spraw spółki, a także jej reprezentowanie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Zarząd składa się z jednego lub więcej członków, którzy…

Kilka miesięcy stażu, to już dobry początek

Spółki stażowe stają się najpopularniejszą ofertą pośród wszystkich gotowych spółek. Dzieje się to oczywiście za sprawą tego, że spółki stażowe umożliwiają znacznie lepszy start w biznesie. Posiadanie stażu na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej to dużo. Już kilka miesięcy stażu pomaga spółką w pozyskiwaniu kredytów czy dotacji, a także budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Uzyskanie stażu nie jest możliwe, gdy rejestrację…