Zostań przedsiębiorcą!

Spośród tysiąca dróg do sukcesu wybierz tę najkrótszą!

KONTAKT:
tel: 22 211 22 27
mail: kontakt.spolkikapitalowe@gmail.com

Rozpocznij prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej i zobacz jak Twoje marzenia stają się rzeczywistością. Zostań przedsiębiorcą, weź sprawy w swoje ręce, zacznij podejmować decyzję, które doprowadzą Cię na szczyt.

Podejmij decyzję i skontaktuj się z nami, a my udzielimy Ci wszelkich informacji na temat naszych usług, które pozwolą Ci szybko i sprawnie wejść na rynek ze swoją ofertą.

Nasza oferta:
- rejestracja każdego rodzaju firmy,
- sprzedaż gotowych spółek z o.o.,
- doradztwo prawne,
- prowadzenie księgowości.

NASZE BIURO

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to ostatni krok do zakończenia działalności gospodarczej. Likwidacja firmy jest bardzo trudną decyzją dla każdego przedsiębiorcy, niestety w wielu sytuacjach jest jedynym dobrym rozwiązaniem. Proces likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien rozpocząć się podjęciem uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki. W uchwale zawiera się informacje na temat likwidatora bądź likwidatorów, którymi zazwyczaj zostają członkowie zarządu…

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr publiczny prowadzony przez określone sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Działa od 1 stycznia 2001 roku, zastępując wcześniej istniejący rejestr handlowy, którego dostępność była ograniczona. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z 3 rejestrów: rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestr dłużników niewypłacalnych. Krajowy Rejestr Sądowy daje…

Książka kontroli w spółce z o.o

Każdy przedsiębiorca prowadzący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązany jest do prowadzenia książki kontroli spółki. Wspólnicy mają obowiązek przechowywania upoważnień i protokołów kontroli, które zawierają informacje potrzebne organom kontroli spółki. Książka kontroli powinna zawierać wpis informujący o wykonaniu zleceń pokontrolnych bądź wpis o ich uchyleniu przez właściwy organ kontroli. Cała dokumentacja powinna być przechowywana w siedzibie spółki. Organ kontroli ma prawo…

Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Spółka kapitałowa charakteryzuje się tym, że do jej założenia potrzebny jest kapitał zakładowy. Wspólnicy mają obowiązek wniesienia go w odpowiednim terminie. Spółka posiada osobowość prawną. Posiada ona zgromadzony majątek odrębny od majątków wspólników lub akcjonariuszy. Odpowiedzialność rozkłada się na cały majątek spółki.…

Biznesplan – czy warto go pisać?

Biznesplan to dokument, w którym zawarta jest ocena opłacalności danego przedsięwzięcia, dlatego warto jest go sporządzić przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Biznesplan może być także sporządzany na potrzeby zewnętrzne przedsiębiorstwa np. jako załącznik do wniosku kredytowego. W biznesplanie zawiera się istotne informacje, które pomogą przedsiębiorcy w ważnej decyzji jaką jest rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy. Powinien go sporządzić każdy początkujący przedsiębiorca aby…

Co to jest prokura?

Prokura jest najszerszym rodzajem pełnomocnictwa udzielana osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym może udzielić prokury. Udzielenie prokury podlega wpisowi do KRS. Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W spółkach osobowych aby ustanowić prokurę potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników natomiast…

Spółka cicha

Zastanawiałeś się kiedyś czym jest spółka cicha? Brzmi bardzo interesująco. W rzeczy samej, warto się o tym dowiedzieć. Spółka cicha to umowa pomiędzy dwoma wspólnikami. Jeden z nich (wspólnik cichy) wnosi wkład majątkowy na rzecz drugiego kontrahenta, który za zadanie ma prowadzenie przedsiębiorstwa lub innej działalności zarobkowej. Niektórzy zauważają podobieństwo do spółki komandytowej. Formy te są podobne gospodarczo, lecz w…

Aktualizacja danych spółki z o.o.

Podane we wniosku rejestracyjnym KRS dane spółki w momencie, kiedy się zmieniają powinny zostać zaktualizowane w rejestrze. W tym celu składa się odpowiednie wnioski aktualizujące dane w KRS. Aktualizacji danych sporządza się na odmiennych wnioskach w zależności od tego, jakiej formy dotyczą. W przypadku spółki z o.o. czy spółki akcyjnej aktualizacji danych dokonuje się na wniosku o symbolu KRS Z3…

Jak założyć spółkę jawną?

Rejestracja spółki jawnej musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tylko taki sposób założenia spółki daje gwarancje bezpiecznego wejścia na rynek. Kilka słów o spółce jawnej Spółka jawna należy do grona spółek handlowych. Jej funkcjonowanie opiera się głównie na działaniu wspólników. Zostaje założona najczęściej w celu prowadzenia działalności gospodarczej w sferze usług lub drobnej działalności produkcyjnej, a podstawowym wkładem wspólnika…

Spółka akcyjna, komandytowa, czy z o.o.?

Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa to jedna z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych decyzji, jaką musi podjąć każdy, kto rozpoczyna swoją działalność gospodarczą. Jak podjąć taką decyzję? Oczywiście należy zacząć od zapoznania się z możliwościami, czyli rodzajami spółek oraz zasadami ich działalności. Potem należy przeanalizować daną formę prawną pod kątem jej dopasowania do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Polegać to będzie na tym,…